Ing. Helena BLAHOUTOVÁ – soudní překlady

Soudně ověřené překlady úředních dokumentů všeho druhu pro firmy i jednotlivce z a do jazyka anglického a německého v nejvyšší kvalitě za velmi příznivé ceny.

Pro firmy

 • Zakladatelské listiny, stanovy, společenské smlouvy, zřizovací listiny
 • Plné moci, pracovní smlouvy, nájemní smlouvy, úvěrové smlouvy, bankovní garance
 • Smlouvy o převodu obchodního podílu apod.
 • Notářské zápisy, výpisy z obchodního rejstříku a z katastru nemovitostí
 • Všechny typy právních stanovisek a analýz, rozsudky, důkazní materiál ve sporech
 • Obchodní korespondence, faktury apod.
 • Normy, zákony a úřední nařízení všeho druhy

Pro jednotlivce

 • Osobní doklady (rodné a křestní listy, oddací listy, úmrtní listy)
 • Vysvědčení ze všech druhů škol, maturitní vysvědčení, vysokoškolské diplomy, certifikace, osvědčení
 • Řidičské průkazy, různá oprávnění, vysvědčení o absolvování kurzů, pojistky, výpisy z trestního rejstříku, bankovní výpisy
 • Plné moci, policejní protokoly, podpisové vzory
 • Všechny druhy smluv (nájemní, o obstarání věci, o dílo apod.)
 • Závěti, notářské zápisy, rozsudky o rozvodu, všechna podání k soudu

Specializace na spolupráci s českými i zahraničními advokátními kancelářemi a bankami založená na ekonomickém vzdělání a praxi v advokátní kanceláři. Výborná poloha v centru Prahy. Je možno objednat messengera, který dokument u Vás vyzvedne a opět Vám jej osobně přiveze kdekoli v rámci Prahy. Provádíme pouze soudně ověřené překlady