Reference

Vzhledem k povinnosti zachování mlčenlivosti dané zákonem zde nemůžeme jmenovat naše konkrétní klienty. Jedná se o špičkové zahraniční a české advokátní kanceláře, banky, nadnárodní obchodní společnosti a řadu výrobních firem a mnoho významných osobností českého společenského, kulturního a sportovního života. Naši klienti se rekrutují téměř ze všech zemí světa a ze všech kontinentů.