Způsob předání dokumentů

Osobně nebo zaslání e-mailem, faxem či poštou, je možno objednat kurýra.

Odevzdání hotového překladu osobně, kurýrem nebo poštou.